2016-05-04 06:35

Falun förlorar sin NIU-status

Under senvintern upptäckte Falu kommun att de inte sökt om NIU-godkännande hos Skolverket i tid, och sedan dess har kommunen försökt få Skolverket att fatta ett retroaktivt beslut om NIU i Falun. Skolverket har lämnat ett definitivt besked i frågan och tyvärr betyder det att Falun inte har rätt att bedriva NIU-verksamhet förrän tidigast höstterminen 2018. 

För att bli nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i en idrott krävs dels att ett specialidrottsförbund, till exempel Svensk Innebandy, tillstyrker skolans ansökan, och dels att Skolverket godkänner ansökan. Ansökan görs till Skolverket ungefär 18 månader innan NIU-verksamheten kan starta eller fortsätta om det handlar om en förlängning av befintlig verksamhet. 

Falun har haft NIU i innebandy sedan NIU startade i landet och var en av de skolor som Svensk Innebandy ansåg skulle få fortsätta med verksamheten när den första godkännandeperioden gick ut. Trots att Falun fick sin tillstyrkan av Svensk Innebandy missade kommunen av någon anledning att göra ansökan till Skolverket i rätt tid. Även i friidrott har Falun haft NIU i många år, men också där har ansökan till Skolverket inte gjorts i tid. 

Konsekvenserna av det blir nu att Falun inte längre kan ha NIU i innebandy eller friidrott, åtminstone inte förrän höstterminen 2018. Det är ett rent administrativt misstag av kommunen och är inte en följd någon kvalitetsgranskning, men det här slår mot både elever i systemet och elever som ansökt och erbjudits NIU-plats inför höstterminen 2016. 

Falu kommun kommer erbjuda eleverna en lokal variant och försöka göra vad som går för att eleverna ska kunna kombinera innebandy och studier på bästa sätt. Eleverna kommer dock inte vara NIU-elever och innebandydelen av utbildningen kommer göras med andra kurser än de som normalt ingår i ämnet specialidrott. All information om hur eleverna berörs skolmässigt fås från Falu kommun, som bland annat håller ett möte för elever och föräldrar 10 maj. 

Svensk Innebandy tittar parallellt på vilka innebandymässiga konsekvenser det här kan få för eleverna, främst då vad gäller representation i lag och distriktslag. Även frågan om andra NIU kan ta emot enstaka elever kommer behandlas genom kontakter inom NIU-verksamheten. Det är för tidigt att säga vad effekterna blir, men Svensk Innebandy ska se över vad som är möjligt att göra för att hjälpa de elever som hamnat i kläm. Kontakterna mellan kommunen, Svensk Innebandy och Skolverket fortsätter och innebandy.se uppdateras med nyheter om utvecklingen så snart det finns mer information att ge.