Sök Svenska Spels elitidrottsstipendium - Innebandy.se




2015-04-27 05:24

Sök Svenska Spels elitidrottsstipendium


Foto: Per Wiklund

Ansökan till RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium är öppen knappt två veckor till (stänger 2 maj). 

Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Ansökningskriterier:
• Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
• Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå.
• Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendium året 2015/2016.
• Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendium året 2015/2016. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Länk till ansökningsformuläret finns här. 

Den aktiva måste söka själv.

Frågor besvaras av kina.westervall@rf.se


Författare: Anton Rosenblad