Innebandyn går mot strömmen - Innebandy.se
2015-04-20 17:04

Innebandyn går mot strömmen


Innebandyspelandet ökar i Sverige. Foto: Per Wiklund

Statistik som SVT publicerar visar att idrottsutövandet i föreningsform bland barn har minskat med 12 procent mellan 2004 och 2013. Men det gäller inte innebandy som i stället visar upp positiva siffror.

Riksidrottsförbundet (RF) för statistik över föreningarnas deltagartillfällen. Mellan åren 2004 och 2013 har antal deltagartillfällen inom för barn- och ungdomar 7 till 20 år minskat med 7,2 miljoner eller 12 procent.

SVT:s granskning visar att många idrotter har tappat. Samtidigt har innebandyn gått från 4 909 026 deltagartillfällen 2004 till 5 011 366 tillfällen 2014. Det är en ökning med två procent och innebandyn är därmed tillsammans med gymnastiken den enda idrott bland de tio största i landet som ökar.

- Siffrorna visar på att Svensk Innebandy växer och att vi gör en hel del rätt saker. Vi arbetar målmedvetet och konsekvent med att göra innebandyn tillgänglig för alla och vi vill och ska arbeta tillsammans med våra distrikt och föreningar. Sedan 2006 arrangerar vi till exempel en årlig föreningsutvecklingsresa som är mycket uppskattad. Över 300 föreningar har utbildats i en rad olika organisations- och föreningsfrågor. Och utöver den jobbar vi med flera större projekt på hemmaplan, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Innebandyn är dessutom den enda av de fem största lagsporterna som inte minskat antal deltagartillfällen.

- Bara för att vi är den lagsport som växer mest är vi inte nöjda. Vi vill växa ytterligare och då måste vi vara ödmjuka och säga att det finns en hel del att arbeta med. Integration är något vi tycker är otroligt viktigt så det kommer vi att försöka ta tag i ordentligt. Samtidigt är det ganska tydligt att idrotten har problem att behålla utövare under tonåren och det problemet tar vi också på allvar, säger Göran Harnesk och fortsätter:

- Vi fokuserar sedan ett par år tillbaka på att få en röd tråd i vår idrott genom Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) där vi betonar vikten av att se alla spelare som individer. Vi måste ta hand om våra barn, se och lyssna på dem och låta dem ha roligt. Vårt mål är livslångt idrottande – att få så många som möjligt att hålla på med idrott så länge som möjligt. Det är en resa som bara börjat.


Författare: Anton Rosenblad