2015-05-29 12:31

Dags för Riksidrottsmötet i Helsingborg Arena


Inne i Helsingborg Arena äger Riksidrottsmötet plats i helgen. Foto: Per Wiklund

Från fredag till söndag är representanter från Svensk Innebandy på plats under Riksidrottsmötet 2015 i Helsingborg Arena. 

Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund samlas vartannat år för sina årsmöten som gemensamt går under namnet Riksidrottsmötet. Här diskuteras Svensk Idrott och det fattas också beslut i en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.


På plats finns representanter för 70 medlemsförbund, däribland innebandyn. Av 16 inkomna motioner till RF:s stämma har Svensk Innebandy lämnat in en med förslag om att slå ihop RF och SISU. 

Under helgen ska också ledamöter väljas in där Svensk Innebandy nominerat Tomas Eriksson till RF:s styrelse och Krister Azelius till Riksidrottsnämnden (RIN). 

Allt inför de två stämmorna under Riksidrottsmötet finns nu att läsa här.


Författare: Anton Rosenblad