Upphävt beslut gällande tävlingsstruktur - Innebandy.se
2014-04-04 16:00

Upphävt beslut gällande tävlingsstruktur

Förbundsstyrelsen har beslutat att upphäva sitt tidigare beslut gällande tävlingsstruktur för SSL/Division 1 dam. Detta trots att styrelsen fortsatt känner en stark tilltro till förslaget och anser att det är det mest lämpliga för svensk daminnebandy.

Anledningen till upphävningen är följande:

Styrelsen har ägnat mycket tid åt att lyssna på tankar, synpunkter och förslag från berörda föreningar och distriktsförbund. Många har ställt sig bakom förslaget men trots det känner styrelsen att det inte går att motivera ett beslut i detta skede då många andra har uttryckt en oro. Styrelsen har satt örat till marken och valt att lyssna pårörelsen.

Av den anledningen har styrelsen alltså beslutat att det ska vara Tävlingskongressen som tar beslutet om eventuella förändringar av seriestrukturen.


Författare: Daniel Karlsson