2012-04-01 16:42

Göran Harnesk svar på öppet brev

I ett öppet brev, daterat den 31 mars 2012, ifrågasätter ordföranden i FC Helsingborg, Krister Azelius, Svenska Innebandyförbundets syn på talangutvecklingen i Sverige.

Som exempel beskriver han situationer där duktiga juniorer och ungdomar tvingats välja mellan olika uppdrag. Han ifrågasätter den tävlingsstruktur som finns inom SIBF där det inte finns en konsekvens för hur man ser på talangfulla juniorers utveckling.


Krister Azelius skrivelse är viktig och bör tas på allvar. FCH är ett föredöme när det gäller att konsekvent ta till vara på unga talanger på ett medvetet och strukturerat sätt. Deras exempel borde vara en självklar ledstjärna för alla föreningar med höga ambitioner. Själv har jag dessvärre sett exempel på det motsatta. Där man år efter år ”kör på” med samma spelare utan att ge talangfulla ungdomar chansen att komma fram och pröva på föreningens A-lag. I de länder som ligger nära (eller till och med har gått förbi enligt dem själva) oss är det självklart med en långsiktlig talangutveckling.

Svensk Innebandy har genomgått en dramatisk utveckling under de dryga 30 år som sporten har funnits. Allt fler söker sig till vår sport. Detta är oerhört glädjande men det ställer också krav på att vi tar tillvara på dem och lever upp till de förväntningar som detta innebär.

Det är bara att ödmjukt ge Krister Azelius rätt i det mesta som han skriver. Vi har inte hunnit med och den här säsongen är det tydligt att föreningar och, vad värre är, unga talanger har kommit i kläm. Detta är inte bra. Men det ska inte ses som om vi resignerar och ger upp inför framtiden. Tvärtom så skapar det engagemang och inspiration för de utmaningar som vi nu står inför. Kanske hjälper det inte dem som kommer i kläm idag men det är ett viktigt steg på väg.

SIBF genomgår just nu en förändring för att vi ska få en så optimal organisation som möjligt. Det är många områden som ses över. Jag ser fram emot att få fortsätta denna diskussion tillsammans med Krister och andra engagerade inom svensk innebandy och förhoppningsvis kan vi inom kort skapa bra förutsättningar för unga som vill utvecklas inom innebandyn.

Göran Harnesk
Generalsekreterare, SIBF


Författare: Daniel Karlsson