2012-04-03 15:30

Behov av revision och kvalité på årsmöten?

Skatteverket genomför sedan några år tillbaka ett riksomfattande projekt inriktat mot elitidrotten. Syftet med Skatteverkets ”elitprojektet” är att kartlägga och kontrollera att föreningar och företag i sfären kring dessa följer gällande skatteregler. Här är nästa del i innebandy.se:s artikelserie.

Projekt elitutveckling är inne på sin andra säsong och nu har vi nu kommit till analysen av revision i klubben, samt hur genomförs årsmöten.

– För att spela i SSL och i elitserien är kravet (enligt seriekraven, som läggs med här) att varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor, säger Tomas Eriksson, projektledare.

– Vi ser ganska stora brister, till exempel säsongen 10/11 som just nu analyserats hade upp till 40 % av klubbarna brister i revisionen, som ju inte torde underlätta för styrelsen att sköta sitt jobb, poängterar Tomas Eriksson.

I analysen (avstämning gjordes i januari 2012) saknade fortfarande vid denna tidpunkt 8 av 28 klubbar årsmötesprotokoll, där två anger att de i strid med gällande regler inte genomfört ännu något årsmöte.

Tomas Eriksson poängterar att de föreningar som har så pass stora brister har SIBF träffat och suttit ned med dessa klubbars styrelser och upprättat individuella åtgärdsplaner i syfte att hjälpa och åtgärda dessa brister.

– Vi ser också en annan tendens, att väldigt få medlemmar verkligen kommer till årsmötet, vilket pekar på ett minskande engagemang, avslutar Tomas Eriksson.


Bilaga:

Ekonomisk analys, revision och årsmöten SSL och elitserien (PPT)


Tidigare artiklar:
Del 1: Skatterevision inom innebandy och projekt elitutveckling
Del 2: Hur mår elitklubbarna idag?


Kontaktperson: Tomas Eriksson