2011-04-29 09:18

Skånes IBF arrangerar Block 3

Helgen 28-29 maj arrangerar Skånes IBF flertalet tränarutbildningar varav Block 3 är en kurs som genomförs.

På Block 3 får deltagaren vidareutveckla sina kunskaper inom ämnena ledarskap, träningslära och taktik. Utbildningen ger dessutom deltagaren en grundläggande utbildning i idrottspsykologi och talangutveckling.

Utbildningen kommer att ledas av förbundsinstruktörerna Mikael Karlberg och Thomas Önnevik. Samtliga kurser denna helg genomförs i SM-finalstaden Malmö.

Välkommen med din anmälan innan den 9 maj!

Anmälan