2011-04-12 07:56

Protokoll från styrelsemöte

Nu har vi publicerat protokollet från Förbundsstyrelsens sjunde möte under verksamhetsåret 2010/11.

Protokollet finns att ta del av i PDF-format genom att klicka här.
 
Det finns också i Dokumentbanken, under katalogen Protokoll.