2010-04-15 11:08

RIN avslog Edgrens överklagande

Efter en händelse i SSL-matchen mellan Sirius och AIK den 18 januari blev AIK-spelaren Patrik Edgren anmäld till bestraffning.

Svenska Innebandyförbundets Disciplingrupp (DG) beslutade om en avstängning i det aktuella fallet.

Patrik Edgren har överklagat DG:s beslut hos Riksidrottsnämnden (RIN).

Den 8 april fattade RIN beslut i ärendet. RIN har gått på DG:s linje och fastställt den utdömda avstängningen. RIN:s beslut får inte överklagas.


Författare: Klas Pettersson