2010-04-14 16:09

Nya domararvoden nästa säsong

Nästa säsong kommer det att bli nya domararvoden. Formellt beslut om de nya arvodena fattas den 10 maj.

De nya domararvodena kommer att börja gälla från och med nästa säsong och tre år framåt.

Det har florerat summor angående de nya domararvodena på hemsidor och dylikt, men de stämmer inte.

– De felaktiga uppgifter som florerat ber vi alla bortse ifrån, de gäller inte, kommenterar Svenska Innebandyförbundets tävlingschef Anwar Samuelsson.

– Beslut om de nya domararvodena fattas först den 10 maj av Förbundsstyrelsen.

Det som är klart är att det kommer att bli en höjning av domararvodet. Hur stor höjningen blir offentliggörs 10 maj.


Författare: Jonas Gustavsson