2009-04-02 09:15

Policy mot sexuella trakasserier

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram en policy mot sexuella trakasserier.

– Vi inom svensk innebandy har ett ansvar att tydligt ta avstånd från alla former av sexuella trakasserier. Alla former av sexuella trakasserier är oacceptabla, säger Mattias Hjelmberg, utvecklingschef på Svenska Innebandyförbundet.


 
Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön sexuell läggning, som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.

– Vi vill med denna policy ge stöd till innebandyföreningar och distriktsförbund att i bästa fall arbeta förebyggande och i sämsta fall ge vägledning efter en misstänkt incident, säger Hjelmberg.

 
Ladda ner policydokumentet (PDF)


Författare: Klas Pettersson