Hög tid att söka elitidrottsstipendium - Innebandy.se
2009-04-07 16:26

Hög tid att söka elitidrottsstipendium

Det har blivit hög tid att ansöka om RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Ett stipendium som är till för är att elitidrottare ska kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier på lägst halvfart. Sista ansökningsdag 1 maj.

Stipendiet är på 40 000 kronor per stipendiat och utdelas med 20 000 kronor per termin. Stipendiet är avsett för studieåret 2009/2010 och delas ut till 50 stipendiater.

Elitidrottsstipendiet är en del av RF:s elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden (SF). Det innebär att de sökande kommer att prioriteras av respektive SF.

Ansökan sker personligen av den aktive och ska ske på särskild blankett. För att erhålla stipendiumet ska den sökande ha påbörjat studierna tidigast det år den sökande fyller 20 år. Stipendium kan endast tilldelas den vars inkomst under taxeringsåret uppgår till högst två basbelopp. Med inkomst avses inkomst av tjänst, idrottsersättning, sponsorintäkter.

Din ansökan med eventuella bilagor ska vara RF tillhanda senast den 1 maj 2009 på adressen Riksidrottsförbundet, Elitidrottscentrum, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.


Författare: Klas Pettersson