2008-04-11 15:17

Var åttonde ordförande är kvinna

Ett av de första områdena som har kartlagts i projektet Stor blandning – lika behandling är förtroendeposterna i landets föreningar. Det har gjorts en summering av alla uppgifter i IDA:s föreningsregister.

Totalt sett av styrelsefunktionärerna i landets innebandyföreningar är 26 procent kvinnor.

Bara 13 procent, alltså var åttonde, är ordförande.

När det gäller sekreterarposten innehas den av en betydligt större andel kvinnor – 44 procent.

– Om vi ska lyckas rekrytera fler förtroendevalda måste det vara attraktivt för bägge könen att bli en av föreningens viktiga organisationsledare, säger Svenska Innebandyförbundets utvecklingschef Mattias Hjelmberg

– Dessutom är jag övertygad om att miljön i en grupp blir bättre med en bra blandning mellan könen, säger Hjelmberg vidare.

Läs mer på våra
sidor om projektet
Stor blandning -
lika behandlingFörfattare: Klas Pettersson