2008-04-23 12:57

Nominera till valberedningen

Söndagen den 15 juni hålls Förbundsmötet. SIBF:s förbundsstyrelse uppmanar distriktsförbund och förbundsserieföreningar att inkomma med förslag till ordförande och ledamöter i valberedningen. Förslagen ska lämnas senast den 5 maj.

För närmare information om hur man nominerar till valberedningen, se detta brev.

Vi upplyser också om att protokollet från förbundsstyrelsens senaste möte (14 april) nu finns i dokumentbanken.