2008-04-11 15:43

"En viktig strategisk fråga"

Svenska Innebandyförbundet har startat upp projektet Stor blandning – lika behandling. – Det är en viktig strategisk fråga för innebandyns framtida utveckling. Det handlar om att stärka innebandyns konkurrenskraft, säger SIBF:s ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

Tjärnquist poängterar dock att projektet inte är någon tjejfråga.

– Det är minst lika viktigt för herrinnebandyn. De vinster som vi gör kommer att gagna hela innebandysporten.
Som ett exempel kan nämnas att olika positioner inom organisationen måste göras attraktiva för båda könen. På så sätt blir det lättare att komma åt kompetensen och att hitta rätt person för ett visst uppdrag.

Det finns andra möjliga vinster också.

– Att innebandyn är en idrott som arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor är en fördel exempelvis i satsningar på nya anläggningar. Det kan vara en motivation för politiker att satsa på en sport som upplevs vara jämställd.På utövarsidan är det ett mål att locka fler tjejer.

– Av våra licensierade spelare är det bara 25 procent tjejer. Vi behöver se till att öka den andelen.

Tjejsidan har potential när det gäller att hitta nya utövare och därmed utöka det totala antalet innebandyspelare.

L-G Tjärnquist nämner även en annan aspekt:

– Elitutvecklingen på damsidan skulle må bra om det fanns fler spelare. Det är inte bra att alltför unga spelare får kliva upp på elitnivå för tidigt. Det gör att många också slutar med innebandyn tidigt. Fler spelare skulle ge en ökad konkurrens och att man därmed inte gör elitdebut lika tidigt.

Internt har projektet pågått i några månader. På Svenska Innebandyförbundets kansli har man kartlagt ett antal olika områden.

Bland annat har man undersökt resursfördelningen inom olika områden,

Under hela 2008 kommer vi regelbundet uppmärksamma likabehandlingsprojektet i artiklar här på innebandy.se.


Läs mer på våra
sidor om projektet
Stor blandning -
lika behandlingFörfattare: Klas Pettersson